Møteplass Oslo 2020

Hva har kommunikatører og medier lært av koronakrisen?

bookmark

torsdag 13. august 2020, kl. 12:45 til kl. 14:15

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Strømmes

Koronakrisen har ført til et stort og akutt kommunikasjonsbehov for private og offentlige virksomheter. Samtidig fikk mediene en omfattende oppgave med å dekke krisen og få nyhetene til befolkningen. En pandemi var ikke et scenario verken kommunikatører eller medier hadde planlagt for, og det krevde improvisasjon, fortløpende læring og hurtig beslutningsstagning uten våre vanlige utredningsrunder.

Arrangementet finner sted i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo.

I den første diskusjonen møter vi først kommuner og virksomheter som ble rammet av krisen på ulike måter og får høre hvordan de håndterte de kommunikasjonsfaglige utfordringene denne krisen frembrakte, både internt og eksternt. Vi prøver å svare på de store spørsmålene rundt kommunikasjon i en slik krise; hva var viktigst, vanskeligst og det mest lærerike? Samtalen tar utgangspunktet i rapporten «Hva har kommunikasjonsdirektørene lært av koronakrisen» utført av Gambit Hill + Knowlton Strategies.

I neste samtale møter vi mediene som fikk i oppgave å dekke krisen. Vi får høre hvilke prioriteringer disse gjorde og utfordringene de møtte. Hva var viktigst for mediene og hva har journalister og redaktører lært av håndteringen av krisen. I forkant av denne samtalen vil Retriever presentere funn fra deres undersøkelse av mediedekningen av koronakrisen.

Arrangeres av Medier24, Retriever Norge og Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.