Møteplass Oslo 2020

Hvor stor grad av overvåking bør tillates på arbeidsplassen?

bookmark

torsdag 13. august 2020, kl. 15:45 til kl. 16:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Påmelding / Strømmes

I arbeidslivet har vi mange dataverktøy for å effektivisere og trygge arbeidsprosesser. Men vet vi hvilken data som finnes om den enkelte arbeidstaker, hvordan dataene håndteres, hvor lenge de lagres og hva de kan brukes til? Hvor går egentlig grensen mellom nødvendig datalagring og personvern? Selv om intensjonen bak mange av tiltakene er gode, er det grunn til å spørre hvordan det oppleves for en sjåfør at hver minste bevegelse i løpet av arbeidsdagen overvåkes av arbeidsgiver.

Møt opp i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset for å få med deg debatten. Eller følg arrangementet digitalt.

Følgende paneldeltagere er bekreftet:
• Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss AS og nestleder i NHO transport
• Trude C Valle, hovedtillitsvalgt i Tide og nestleder i Yrkestrafikkforbundet
• Ole A Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord AS og nestleder i NHO transport og logistikk
• Marius Træland, advokat i Yrkestrafikkforbundet

Arrangeres av Gambit Hill + Knowlton Strategies og Yrkestrafikkforbundet – YTF

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.