Møteplass Oslo 2020

Hvordan kan vi lære mer på jobben?

bookmark

torsdag 13. august 2020, kl. 14:30 til kl. 15:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Møteplass Oslo | Gambit Hill + Knowlton

Inngang: Gratis / Påmelding / Strømmes

Delta presenterer rapporten “Arbeidsplassen som læringsarena” og inviterer til debatt og hvordan vi kan lære mer på jobben. Arrangementet vil bli sendt direkte på delta.no, og kan bli sett av alle.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI har på oppdrag fra Delta utarbeidet rapporten som presenteres på Litteraturhuset den 13. august, fra kl. 14.30- 15.30. Forsker Anne Grethe Solberg vil presentere innholdet i rapporten. Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen, vil innlede før debatt med områdedirektør Tor Arne Gangsø fra arbeidsgiverorganisasjonen KS Kommunesektorens organisasjon, stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde fra Høyre og representant fra Arbeiderpartiet.

Arbeidslivet er krevende og stadig raskere endringer gjør at det å evne å endre seg gjennom læring blir viktigere. Arbeidsplassen er en viktig og ofte underkjent arena for læring. Medarbeiderne må få nødvendig og relevant kompetansepåfyll både for å kunne tilfredsstille nye kvalitetskrav, men også mestre nye oppgaver i tråd med endringene i arbeidslivet. Et viktig spørsmål blir hvordan vi kan bidra til at læring på arbeidsplassen i større grad anerkjennes og verdsettes.

Av smittevernhensyn er det kun plass til 50 tilhørere i Amalie Skram-salen. Forhåndspåmelding gjøres i påmeldingsskjemaet nederst på siden. Førstemann til mølla gjelder. Lanseringen og den påfølgende debatten kan også følges på YouTube og Facebook.

Arrangeres av Gambit Hill + Knowlton Strategies

Arrangementet er en del av Møteplass Oslo 2020 – høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjoner.

Opptaket av arrangementet kan sees her.