Motmæle – En antologi

bookmark

Boklansering

onsdag 26. februar 2014, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Antologien Motmæle er laget i anledning Kjersti Ericssons, Cecilie Høigårds og Guri Larsens 70-årsfeiring og 35 forfattere har skrevet 29 kapitler inspirert av deres vitenskapelige virksomhet.

Redaktørene Liv Finstad og Heidi Mork Lomell presenterer boken, og det blir smakebiter fra antologien:
RAGNHEIÐUR BRAGADÓTTIR: Voldtægt – eller ej? Professor ved Det Juridiske Fakultet, Islands Universitet i Reykjavík.
DAG ELLINGSEN: Jo mere vi er sammen. Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.
INGRID LANDER: «Det går inte an som farmor» – Genus, åldrande och Narkotikabruk. Universitetslektor ved Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
KJERSTI LOHNE: Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden. Stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
KARIN WIDERBERG: Timeregnskapets Akademia. En institusjonell etnografisk studie av et styringsinstrument.Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
ANNICK PRIEUR: Den kulturkriminologiske Osloskolen: Fortellinger om krenkelser og verdighet. Professor ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet, og professor II ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Arrangementet varer til kl. 15.00. Kaffe og frukt serveres fra kl. 12.30