Motmakt: Teori & praksis

bookmark

Solidaritet • Direkte demokrati • Direkte aksjon

lørdag 10. september 2011, kl. 16:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Motmakt

Inngang: Gratis

Motmakt er en ny type aktivistorganisasjon, som baserer seg på solidaritet, direkte demokrati og direkte aksjon.

På Motmakt: teori & praksis forteller Motmakts aktivister om organisasjonen: vår teori og praksis, hva vi har gjort så langt, hva planene er fremover og hvordan vi sammen kan bidra til grunnleggende samfunnsendring.

Motmakt: teori & praksis gir deg en introduksjon til Motmakts politiske plattform og organisering gjennom tre foredrag:

16:00-17:00 HVORDAN FUNGERER KAPITALISMEN?
17:00-18:00 HVA ER FRIHETLIG SOSIALISME?
18:00-18:30 PAUSE
18:30-19:30 HVORDAN ER MOTMAKT ORGANISERT?

Foredragene starter presis. Gratis inngang!