Motorvei for natur?

Motorvei for natur?

bookmark

Naturens og menneskenes rettsvern i Lågendeltaet naturreservat

lørdag 15. april 2023, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Lågendeltaets venner

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Velkommen til dagssymposium for Lågendeltaet på Litteraturhuset i Oslo!

Lørdag 15. april kl. 10–15.

Hva er vern verdt? Miljødirektoratet ga avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå har regjeringen sagt at de likevel vil bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t tvers gjennom naturreservatet. Regjeringen legger opp til å endre selve verneforskriften, lovens strengeste naturvern, slik at veien likevel kan bygges! På denne dagen reises det spørsmål fra fagfolk om hvorvidt dette er i samsvar med lovens intensjon, og hvorvidt politikere skal kunne oppheve naturvern på denne måten, gitt klima- og naturkrisen vi står i. Kom og hør hva jurister, naturforskere, samfunnsøkonomer, filosofer og aktivister sier om saken! Er regjeringen i ferd med å pådra seg en ny Alta- eller Fosen-sak når de vil oppheve fredningsvern for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat?

Denne dagen samler vi de beste i landet for å belyse alle sider av saken: juridiske spørsmål (for både natur og mennesker), fakta om Lågendeltaet (naturtap, klimatap, forvaltningsprosesser, veibygging) samt verdispørsmål.

Vi vil ta videopptak av dagssymposiet og sende det til klima- og miljøminister Espen Barth Eide i etterkant. Videoen blir et direkte innspill til regjeringens pågående høring for å oppheve fredningsvernet i Lågendeltaet naturreservat.

Program

 • Velkommen fra Lågendeltaets venner, Ragnhild Bjørnsen, forsker Høgskolen i Innlandet
 • Dialog og aktivisme i miljøkampen – linjer fra Alta og Fosen til Lågendeltaet, Norunn Grande, leder av Nansen Fredssenter
 • Vernets betydning: Vi har alt å redde, Penelope Lea, forfatter, miljøaktivist og UNICEF-ambassadør (video)
 • Avbøtende tiltak og allmenningens tragedie, Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO
 • Vern av naturens egenverdi – i et komparativt perspektiv, Christina Voigt, professor i offentlig rett og internasjonal miljørett, UiO, og leder av IUCNs Verdenskommisjonen for miljørett (video)
 • Musikkinnslag, Hans Kjørstad
 • 11.30–12.00 Lunsj
 • Klima, natur og menneskerettigheter, Hannah Cecilie Brænden, jurist Norsk institutt for menneskerettigheter
 • Naturens rettsvern og norsk forvaltning av vernebestemmelsene, Marius Nordby, jurist og forfatter
 • Lågendeltaet i Innlandet, Norge og verden, Jon Museth, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning
 • Klimakrise og naturkrise – er det på tide å sette veibyggingen på vent?, Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
 • Lyrisk innslag ved Nils P. Faarlund, naturfilosof, ridder av 1. klasse av St. Olavs orden
 • Hva er en konsekvensutredning, og hva er den ikke?, Per K. Rørstad, førsteamanuensis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Panelsamtale
  Ledet av Pernille B. Hansen (nestleder i Naturvernforbundet), med Arne J. Vetlesen, Aud Tennøy, Gina Gylver (leder Natur og Ungdom) og Torstein Fjeld (samferdselsgruppen, Besteforeldrenes klimaaksjon)
 • Utstilt:
  -Light Line 1: Store Ringstindav Vegard Aasen: på auksjon til inntekt for foreningen Lågendeltaets venner. Bildet skulle opprinnelig være en gave til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
  -Skriket i Lågendeltaet av Kjetil Skaansar
  -Knekkendene i Lågendeltaet av Berit Fougner