Musikk og politikk

bookmark

Om historiens innvirkning på tonene

lørdag 24. september 2011, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Mozarts musikk preges av vakre harmonier og klare melodilinjer, mens den samtidige Beethoven er mørkere og mer voldsom. Hundre år før, på 1700-tallet, skapte komponister som Bach og Händel helt andre klanger med en utpreget detaljrikdom, flerstemmighet og kompleksitet. Kan musikken og komponistenes uttrykk fortelle oss noe om tiden de levde i? I likhet med all annen kunst skapes heller ikke musikk i et vakuum. Historien setter sitt stempel. Men på hvilken måte? Hvordan kan man lese historien ut av et partitur?

Erling Sandmo er historiker, radioprogramleder og musikkritiker. Som historiker har han et bredt interessefelt, som i tillegg til klassisk musikk blant annet favner kriminal- og rettshistorie. På Litteraturhuset ser han nærmere på forholdet mellom musikk og politikk, og på hvordan tidsånden puster også komponister i nakken.