Musikkforum

bookmark

Endringer i åndsverksloven

torsdag 25. august 2011, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk komponistforening og NOPA

Inngang: Gratis

ENDRINGER I ÅNDSVERKSLOVEN
Med Marte Thorsby fra IFPI og Cato Strøm fra TONO

Med bakgrunn i den digitale utviklingen og omfanget av opphavsrettslige krenkelser på internett, har regjeringen fremsatt et lovforslag med tiltak for å styrke håndhevingsmulighetene og klargjøring av gjeldende rett på området.

Lovforslaget ble fremlagt før sommeren, med høringsfrist 30 september 2011.
Hva innebærer de foreslåtte endringene for rettighetshaverne? Hva slags motstand vil forslagene møte blant forbrukere og telecom-bransjen? Thorsby og Strøm orienterer om endringene og svarer på spørsmål.

 

Marte Thorsby er opprinnelig advokat med immaterial rett/opphavsrett som fag, og begynte som direktør i IFPI 1. januar 2006. IFPI er plateselskapenes interesseorganisasjon, med hovedfokus på å ivareta produsentenes interesser, inkludert bedring av rammevilkår. Arbeidet for bedring av lovverket for å bekjempe fildeling har vært et naturligfokus de senereår.

Cato Strøm er administrerende direktør i TONO siden 1989, før det juridisk rådgiver i TONO. Strøm er styremedlem i Norwaco, Nordisk Copyright byrå, og i Norsk Forening for Opphavsrett. Var medlem av Regjeringens referansegruppe som deltok i arbeidet med å utforme tiltak for å begrense ulovlig fildeling, og som dannet grunnlaget for det høringsnotat som hadde frist 30. september.

 

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for interesserte.