De to Jesusbarn i renessansekunsten med eksempler fra Leonardo og Rafael. 2

Renessansekunstens to Jesusbarn med eksempler fra Leonardo & Rafael

bookmark

Ved Trond Skaftnesmo

onsdag 21. november 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Antroposofisk selskap og Forum Berle

Inngang: 100,-

Tredje foredrag i rekken «En annen kristendom».

Jesu fødsel er skildret forskjellig hos Matteus og Lukas, bl.a. med to ulike slektstavler. Rafael og Leonardo har fremstilt mysteriet om «de to Jesusbarn» i sine bilder. Filosof og forfatter Trond Skaftnesmo gir eksempler fra sin bok Verdensordet (2018).

Jesu fødsel er skildret forskjellig hos Matteus og Lukas, bl.a. med to ulike slektstavler. Den ene stammer fra den vise kong Salomo, den andre fra en annen sønn av David, presten Natan. Den salomonske familie kom fra Betlehem og flyktet til Egypt. Den natanske familien kom fra Nasaret og vendte tilbake dit etter fødselen. Etter noen år dro også flyktningene fra Egypt til Nasaret, og der vokste de to guttene opp sammen. Da den natanske Jesus var 12 år gammel, skjedde det brått en dramatisk endring med ham. Han som ikke hadde fått noen opplæring, var plutselig full av all verdens visdom og kunne undervise de skriftlærde i tempelet. Hva hadde skjedd? Og hva skjedde med den andre gutten, som vi nå ikke hører mer om?

Om foredragsrekken: EN ANNEN KRISTENDOM

I 2000 år har kristendommen formet store deler av menneskehetens verdier og tenkemåte  i langt større grad enn hva noen filosofisk eller politisk retning har maktet. Ikke desto mindre er sentrale aspekter av Kristi liv og budskap fremdeles idag underkommunisert i den tradisjonelle kristne formidlingen, som i møtet med dagens samfunn i stadig større grad fremstår som fremmed for det moderne mennesket. Skyldes dette at formidlingen ikke er godt nok forankret i Kristus-impulsen? Og kan en annen måte å forstå Kristi budskap på legge grunnen til en ny og dypere forståelse av kristendommens innhold og vesen? Dette spørsmålet ønsker foredragsrekken ”En annen kristendom” å belyse ved å fremsette en ny forståelse av Kristus, som gir stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialisert og sekulært samfunn.