Næssforelesinga

bookmark

Hvorfor (ikke) lese dikt?

lørdag 22. september 2012, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Forlaget Oktober og Morgenbladet

Inngang: Billett

Hva er et dikt? Hvorfor kan dikt oppleves som vanskelige? Hvordan skal man lese for å forstå? Kristine Næss drøftet disse og lignende spørsmål i en serie samtaler med norske poeter våren 2012. Motivasjonen var å løfte fram både poesien generelt og noen gode forfatterskap spesielt. Nå trekker hun veksler på disse samtalene og spør videre: Er poesien virkelig mindre synlig enn prosaen? Hva vil det si å være synlig, og hvor viktig er synlighet? Sist, men ikke minst: Kunne det være frukbart for litteraturen å skille mindre mellom poesi og prosa?

Kristine Næss (f. 1964) debuterte med diktsamlinga Obladi i 1996 og har siden skrevet flere romaner før hun i 2010 vendte tilbake til diktene med Se hva som skjer.