Når dere ber

bookmark

Boklansering

mandag 18. november 2013, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Verbum forlag

Inngang: Gratis

Verbum forlag inviterer til lansering av boka Når dere ber. Om liturgisk språk og utformingen av bønner til gudstjenesten.

 Fram til slutten av forrige århundre ba den kristne kirke Gud om å befri menneskene fra krig, uår, sykdom og fortapelse. I dag ber kristne i Norge om at Gud skal skape gode følelser i den enkelte, slik at gudstjenestedeltakerne kan gå fra kirken fylt av glede og harmoni. Hva har skjedd med det liturgiske språket og med synet på bønn? Forfatterne av boka Når dere ber, Merete Thomassen og Sylfest Lomheim, mener det har skjedd store teologiske og språklige endringer. Hvorfor har disse endringene skjedd? Og hvilke forestillinger om Gud og mennesker kommer til uttrykk i dagens bønnespråk?

Program:
Merete Thomassen: Endringer i kirkens bønnespråk: Fra frelse til feelgood?
Sylfest Lomheim: Treng me verkeleg eit språkleg bønepoliti?
Responser: Alv Reidar Dale, seniorkonsulent, UiO
Anne Anita Lillebø, studentprest, UiO
Halvard Johannesen, høgskolelektor, Det praktisk-teologiske seminar

 

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle.