Når er man død? 1Ill.: Colourbox

Når er man død?

bookmark

Seminar om dødskriterier

tirsdag 21. mai 2019, kl. 17:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Rådet for legeetikk, Senter for medisinsk etikk og Norsk nevrologisk forening

Inngang: Gratis

Seminaret vil belyse medisinske kriterier for når en person er død og særlig konsekvenser dette har for organdonasjon. Døden er en medisinsk diagnose men angår oss alle.

Et mer mangfoldig samfunn utfordrer den kulturelle samstemtheten om døden. Møtet er myntet på både fagfolk og andre interesserte.

Se hele programmet her