Når er man død? 1Ill.: Colourbox

bookmark

tirsdag 21. mai 2019, kl. 17:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Rådet for legeetikk, Senter for medisinsk etikk og Norsk nevrologisk forening

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 23. mai 2022 close