Åpen temakveld om barnepalliasjon

Når et barn kanskje skal dø

bookmark

Åpen temakveld om barnepalliasjon

mandag 23. mai 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Barnekreftforeningen

Inngang: Gratis

Arrangementet vil også strømmes på YouTube

Palliasjon er en aktiv behandling for barn og unge med alvorlig livsbegrensende eller livstruende tilstander. Den kjennetegnes av en helhetlig tenkning der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det de og familien har behov for. De ulike helseforetakene jobber utefra dette ståstedet i dag, og gjennom denne kvelden håper vi å belyse dette teamet og utfordringene det gir. Det er ønskelig at vi også denne kvelden kan løfte frem hvilke utfordringer et slikt oppdragsdokumentet fører med seg, og en kommer jo ikke utenom at dette også handler om både ressurser og fordeling av midler.