Når folkeretten brytes 2Foto: Mette Yvonne Larsen – Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & Co, Mads Gilbert - Øystein Hermstad, Terje Einarsen – Universitetet i Bergen, Michael Lynk – United Nations, Anniken Huitfeldt – Stortinget, Stein Guldbrandsen - Birgit Dannenberg/Fagforbundet, Jørgen Jensehaugen - PRIO

Når folkeretten brytes

bookmark

Forsvar folkeretten

onsdag 15. april 2020, kl. 10:00 til kl. 15:00 – Avlyst

På grunn av den uoversiktlige spredningen av koronasmitten, har vi besluttet å utsette konferansen «Når folkeretten brytes», 15. april kl 10.00 – 15.00 til et seinere tidspunkt. Vi kommer tilbake med ny informasjon så snart dette lar seg gjøre. Alle som har kjøpt billett, får refundert denne ved å henvende seg til: www.forsvarfolkeretten.no/kontakt. Vi takker for interessen og de mange gode tilbakemeldingene og håper på godt oppmøte også på neste arrangement.

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvar folkeretten

Inngang: 150,-

44 norske jurister/advokater/professorer lanserte nylig initiativet og oppropet «Forsvar folkeretten» basert på norske myndigheters holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd på internasjonal rett: www.forsvarfolkeretten.no.

Målet med konferansen er å belyse Norges holdning til internasjonal rett. Regjeringen har som uttalt prinsipp at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for grove og vedvarende brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger, men på tross av dette har regjeringen valgt å gi Israel en positiv særstatus i sin politiske plattform (Granavoldenplattformen).

 

Innledere på konferansen:

  • Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge, og ekspert på folkeretten
  • Michael Lynk, jusprofessor og FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske territorier
  • Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite
  • Representant fra regjeringen (avventer svar)

 

Panel:

  • Jørgen Jensehaugen, seniorforsker i Institutt for fredsforskning PRIO
  • Stein Guldbrandsen, Arbeidsutvalget, Fagforbundet
  • Mads Gilbert, lege og professor, jobbet på sykehus i Gaza under angrepene i 2006, 2009, 2012 og 2014.

 

Møteleder: Advokat Mette Yvonne Larsen

Les mer om konferansen her!