Når klimabrølene gjaller

Når klimabrølene gjaller

bookmark

Mediene, miljøet og klimaet

tirsdag 10. mars 2020, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Skram

Arrangør: Norsk mediehistorisk forening

Inngang: Gratis

Frykten for klimaendringer brer om seg. Skoleungdom streiker for miljøet. Spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer har blitt vår tids mest påtrengende spørsmål. Men hvor kommer denne oppmerksomheten fra? Hvor lenge har vi tenkt slik? Og hvordan skal vi egentlig forstå all den offentlige oppmerksomheten som “klima” får i våre dager? Norsk Mediehistorisk Forenings årsmøteseminar 2020 setter søkelys på medienes dekning av natur, miljø og klima.

 

Program: 

Kl. 08.45: Kaffe.

Kl. 09.00: Velkommen.

Kl. 09.05: Kan mediehistorien kaste nytt lys over miljø- og klimakrisen? Henrik G. Bastiansen (professor, Høgskolen i Volda)

Kl. 09.20: Medienes dekning av Mardøla-aksjonen i 1970. Ingrid Fadnes (OsloMet)

Kl. 09.45: Hvordan jeg ble miljøengasjert: forbilder og inspirasjonskilder. Bård Vegard Solhjell (direktør, Norad) i live scene-intervju med John Olav Egeland, Dagbladet

Kl. 10.10: Kaffepause.

Kl. 10.15: Å avbilde en forskjell. Fotografiske skildringer av klimaendringer i Arbeiderbladet/Dagsavisen 1945-2011. Thale Sørlie (fotoarkivar, Norsk Teknisk Museum)

Kl. 10.40: Klima-journalistikk finnes ikke lenger. Ole Mathismoen (miljøjournalist i Aftenposten)

Kl. 11.05: Korleis bør norske media snakke om klima? Konklusjonar frå ei masteroppgåve. Anja Marken (arealplanlegger, Aurland kommune)

Kl. 11.30: Plenum med kommentarer til innlederne.

Kl. 11.45: Lunsj. Deltakerne oppfordres til å benytte kafeen i Litteraturhuset eller serveringssteder i nærheten til selvkost. Mediehistorisk Forening dekker ikke lunsjutgifter.

Kl. 12.30: Hvordan presentere en fremtidig klimakrise i fjernsynet? En presentasjon av NRKs TV-dokumentar “Året 2048”. Petter Nome (tidligere NRK-journalist)

Kl. 13.00: Det grønne skiftet i klimadebatten: Et moteords vekst og fall. Marte Veimo og Andreas Ytterstad (OsloMet)

Kl. 13.20: Kaffepause

Kl. 13.25: Hva snakket vi om når vi snakket om klima? Årtier med klimadebatt i norske aviskronikker. Lars Sandved Dalen (OsloMet)

Kl. 13.45: Hva innebærer det å snakke om fremtidige generasjoner? Marianne Takle (forsker, NOVA/OsloMet)

Kl. 14.05: Panel og plenum med kommentarer. I panelet: Jørgen Randers (professor em, Handelshøyskolen BI), Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet) og Christoffer Klyve (nestleder i Framtiden i våre hender).

Kl. 15.00: Seminar slutt.

Seminaret strømmes direkte av Arctic Video v/ Tor Torgersen

Etter seminaret: Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening, kl. 15.30