Når livet går i kroppen

bookmark

Om psykisk helse og kunnskapssyn

mandag 21. november 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for psykisk helse

Inngang: Gratis

Hvem er eksperten på eget liv? Tar forskningen hensyn til erfaringene fra brukerne i utviklingen av psykiske helsetjenester? Paneldebatt om hvilke kunnskapssyn vi trenger i framtida.