Når sårbare migranter møter staten

Når sårbare migranter møter staten

bookmark

Rapportlansering om flyktningpolitikk.

onsdag 3. november 2021, kl. 09:00 til kl. 10:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Institutt for samfunnsforskning

Inngang: Gratis - Påmelding

Begrepet «sårbarhet» har fått en mer fremtredende plass i flyktningedebatten de siste årene, ofte i forsøk på å identifisere de migrantene som har aller størst behov for hjelp og beskyttelse. Men hva er egentlig en sårbar flyktning? Hvordan kan ulike typer sårbarhet måles opp mot hverandre? Og hvordan brukes sårbarhetsbegrepet i praksis av beslutningstakerne i forvaltningen?

Det EU-finansierte forskningsprosjektet VULNER undersøker sårbarhetsgrepet både fra migrantenes eget perspektiv og i mottakerlandenes lovverk og praksis. Nå er de norske prosjektdeltakerne klare med første delrapport, som undersøker hvilke ordninger som norske myndigheter har innført, gjennom lovverk og forvaltningspraksis, for å identifisere migranters sårbarhet.

På dette lanseringsseminaret får vi først en refleksjon over migranters sårbarhet i dagens flyktningsituasjon ved Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, før forskerne presenterer sine hovedfunn. Deretter blir det kommentarer fra forvaltningen og fra forskerhold, før vi åpner for spørsmål fra salen.