Narkotika til eget bruk

bookmark

Bør det avkriminaliseres?

mandag 20. august 2018, kl. 17:00 til kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Det er nå et flertall på Stortinget for å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Det er foreløpig ikke blitt utarbeidet et konkret forslag, men Rusreformutvalget skal avgi sin utredning innen 31. desember 2019. Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, innleder, før det blir paneldebatt.