Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

bookmark

onsdag 29. oktober 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Polyteknisk Forening og Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER FLYTTET TIL 3. NOVEMBER

Paneldebatt med opposisjonspolitikere og fagøkonomiske eksperter. Hovedinnleder er finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.
Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.