Nasjonalbudsjettet 2017 – mot nye tider

bookmark

Debatt

onsdag 26. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis

Debattmøte om statsbudsjettet for 2017.

  •          Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  •          Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  •          Grønn skattereform, miljø- og klimapolitiske utfordringer
  •          Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder:
Tore Vamraak, statssekretær, Finansdepartementet 

Panel:
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant og finanspolitisk talskvinne, Arbeiderpartiet
Steinar Holden, professor, Universitetet i Oslo
Øystein Thøgersen, professor, Norges Handelshøyskole

Møteleder:

Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på:

http://www.samfunnsokonomene.no/uncategorized/nasjonalbudsjettet-2017-mot-nye-tider/