Nasjonalbudsjettet 2020 – riktig bruk av oljepenger?

bookmark

Åpent debattmøte

tirsdag 22. oktober 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis med påmelding

Samfunnsøkonomene inviterer til debattmøte om nasjonalbudsjettet 2020. Temaer som vil bli tatt opp:

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder: Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet

I panelet: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, og Andreas Økland, stipendiat ved NMBU

Møteleder: Halvor Mehlum, professor, Universitetet i Oslo

 

For mer informasjon og påmelding, gå inn her.