NATO-basen NorgeFoto: Eldbjørg Ribe

NATO-basen Norge

bookmark

Oppmarsjområde for neste storkrig?

søndag 9. april 2017, kl. 18:30 til kl. 21:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norge ut av NATO, Stopp NATO og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

Inngang: Gratis

«Den farlege norske serviliteten overfor USA», ved professor emeritus Jon Hellesnes

«Er det nå så farlig med Trident Juncture?» ved Steinar Eraker, leder i Stopp NATO

«Omdanningen av Rygge flyplass» ved Ann May Aas, Rødt i Moss

Dannelse av lokal aksjonsgruppe mot TJ18.