NATO’s Strategic ReviewPhoto: NATO. From the press conference by the NATO Secretary General - meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, Brussels, 6 and 7 April 2022.

NATOs nye strategiske koncept

bookmark

Russlands krigføring i Ukraina og utfordringen fra Kina – hvilke reformer står for tur?

onsdag 27. april 2022, kl. 16:00 til kl. 17:30

Sal: Wergeland

Arrangør: FHS / Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Gratis - påmelding

I vår diskuterer NATO den videre veien for alliansen. Prosessen avsluttes med toppmøtet 29. og 30. juni 2022, hvor lederne for NATO-landene skal avgjøre retningen. Krigen i Ukraina påvirker dette arbeidet siden Russland anses for å være den viktigste trusselen mot Europa. Frankrike og Tyskland er skeptiske til å diskutere trusselen fra Kina i NATO-sammenheng. Dette i motsetning til USA som ser Kina som største utfordring.

Vil Europas og USAs ulike trusselvurderinger resultere i en slags arbeidsdeling, hvor Europa får som hovedoppgave å avskrekke Russland fra ytterligere aggresjon i nærområdene, mens USA konsentrerer seg om å holde kontroll på Kina i Stillehavsregionen? Hva vil i så fall konsekvensene av en slik arbeidsdeling være for det transatlantiske samarbeidet? Vil NATO lykkes i å utvikle en arbeidsdeling med EU? Hvilke land vil fortsatt ha terrorisme og migrasjon som sine toppsaker, og hvordan vil de påvirke utviklingen av ny militærstrategi?

Seminaret vil ta for seg NATOs arbeid med ny militærstrategi og diskutere alliansens dilemmaer i en tid hvor et økende antall trusler konkurrerer om medlemsstatenes oppmerksomhet og ressurser. Krigen i Ukraina har blåst nytt liv i NATO, og USA og Europa står sammen om å legge maksimalt trykk på Russland for å få en avslutning av krigen i Ukraina. Samtidig bremser de ulike trusselvurderingene arbeidet med å komme til enighet om NATOs fremtid. Vi vil diskutere om det er løsninger som kan bidra til framdrift til tross for uenighetene.

I dette seminaret, arrangert av Institutt for forsvarsstudier, har vi invitert tre internasjonalt kjente eksperter til å diskutere de strategiske dilemmaene NATO må hanskes med.

  • Professor Liselotte Odgaard, Institutt for forsvarsstudier
  • Førsteamanuensis Robin Allers, Institutt for forsvarsstudier
  • Asle Toje, nestleder i Den norske nobelkomiteen