Naturen på anbud

bookmark

- har vi tapt eller endelig funnet løsningen på miljøkrisa?

tirsdag 21. mai 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Inngang: Gratis

I forbindelse med den internasjonale biomangfolddagen arrangerer SABIMA debatt:
Hvilke tjenester får vi fra naturen? Og hva er de verdt i kroner og øre?

Såkalte økosystemtjenester er et begrep på full fart inn i miljøpolitikken. Nå forsøker et ekspertutvalg å finne en økonomisk verdi på disse tjenestene for å kunne sette en pris på natur. Vi vet at vi mister stadig mer verdifull natur og at det er hovedårsaken til at arter er trua. Det vekkes et behov for nye verktøy i naturforvaltningen, men er en pris på natur løsningen? Hvorfor holder det ikke med politikk, lover og normer? Risikerer vi å overgi all kontroll over natur til økonomene? Vil det snevre vårt forhold til natur? Vil naturen overleve en kost-nytte-vurdering som en hvilken som helst annen vare eller tjeneste?

Paneldeltagere er:
Dag O. Hessen, medlem av økosystemtjenesteutvalget og professor i biologi ved UiO
Henriette Westhrin (SV), statssekretær i Miljøverndepartementet (tidligere i Finansdepartementet)
Trine Schei Grande (V)
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO
Christian Steel, generalsekretær i SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)

Ordstyrer er Arild Vatn, økonom og professor i miljøfag