Naturen vi misterVillmarkspregede områder i Norge. Områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre teknikse inngrep. Kilde: Brun, M. NOU-1986 / Geodatasenteret AS 2004. Redaksjonell bearbeiding og grafisk produksjon: Geodatasenteret AS 2004

Naturen vi mister

bookmark

Tre bøker om naturtap, sorg og håp

tirsdag 11. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Vi starter med en hyllest til naturopplevelsen gjennom fotos av naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen. Til bildene leser Sigmund Hågvar dikt fra sin bok «Naturglede, økosorg og fremtidshåp». Hågvar er biolog og naturverner. Han mener at naturopplevelsene må få økt anerkjennelsen i naturvernkampen.

Deretter forteller Bernhard Ellefsen om sin bok «Det som går tapt». Ellefsen er litteraturkritiker i Morgenbladet. I 2014 ble han kåret til «Årets litteraturkritiker».

Bakteppet for Ellefsens bok er klima- og naturkrisen, men forfatteren er vel så opptatt av det vi står i fare for å overse i vår egen natur. Han skriver både om reiselitteratur og om litteratur som forholder seg til naturen. Ellefsen gir oss friske blikk på både Fridtjof Nansen og Mikkjel Fønhus. Han er også innom samtidslitteraturens forhold til naturen, slik den viser seg hos forfattere som Kerstin Ekman, Casper André Lugg og Lars Monsen.

Til slutt presenterer universitetsbibliotekar og forfatter Bredo Berntsen boka «Grønne tekster». Dette er håndplukkede tekster gjennom hundre år, fra naturvernets spede barndom til dagens utfordringer. Vi blir innviet i naturvernkamper og ulike ildsjelers engasjement. Ofte har enkeltpersoner betydd mye i norsk naturvern. Historien viser både nederlag og seire. Vassfaret gikk tapt som villmark, mens Hardangervidda ble reddet som vår største nasjonalpark – så vidt.

Til slutt blir det debatt og boksalg.

 

 

 

Program

18.00-18.10: Velkommen. Kort presentasjon av bøkene og forfatterne.

18.10-18.30: Naturfoto (ppt) ved naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen, ledsaget av dikt/skildringer fra “Naturopplevelse, økosorg og fremtidshåp”, ved Sigmund Hågvar.

18.30-18.50: Bernhard Ellefsen presenterer sin bok «Det som går tapt».

18.50-19.10: Bredo Berntsen presenterer sin bok «Grønne tekster».

19.10-19.15: Klargjøring for debatt. Tema: Naturkrise i Norge. De tre innlederne sitter i panel. Muligheter for spørsmål fra salen (løs mikrofon).

19.15-19.45: Debatt.

19.45-20.00: Boksalg