Naturen vi misterVillmarkspregede områder i Norge. Områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre teknikse inngrep. Kilde: Brun, M. NOU-1986 / Geodatasenteret AS 2004. Redaksjonell bearbeiding og grafisk produksjon: Geodatasenteret AS 2004

bookmark

tirsdag 11. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 1. oktober 2023 close