Naturkrisa akselererer: Hva gjør vi nå?

Naturkrisa akselererer: Hva gjør vi nå?

bookmark

tirsdag 15. september 2020, kl. 12:00 til kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis med påmelding

For ti år siden ble verden enige om 20 mål for å ta vare på naturen (Aichimålene). I år går fristen for å nå målene ut. Samtidig går tapet av naturmangfold raskere og raskere, og flere arter er truet av utryddelse nå enn noen gang i menneskets historie.

Verden har ikke nådd målene om å ta tak i de underliggende årsakene til tap av naturmangfold, og beskytte verdens økosystemer og arter.

For å bli bedre trenger vi en grundig og uavhengig gjennomgang av Norges innsats for å nå verdens naturmål. Naturvernforbundet, Sabima, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø har sammen laget en slik vurdering. På dette arrangementet deler vi hovedfunnene i rapporten «Naturens tilstand 2020» og anbefalinger til hva Norge kan gjøre bedre.

Det blir også en panelsamtale hvor vi tar for oss hvorfor vi ikke har klart å nå målene og diskuterer hva vi må gjøre nå for å stoppe naturkrisa.

Arrangementet strømmes live her!

Det er begrenset med plasser i salen på Litteraturhuset på grunn av korona. Vi overholder alle krav til smittevern for de som møter opp fysisk.