Naturvennlig økonomi i en begrenset verden

bookmark

Verdier – målkonflikter muligheter

lørdag 17. november 2012, kl. 10:00

Sal: Skram

Arrangør: Den Norske Turistforening

Inngang: Billett

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til bærekraftig utvikling. Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser.

Påmelding til Anne Mari Aamelfot Hjelle amh@turistforeningen.no

Program
Fremtiden, – en utfordring for oss alle
Ved Øystein Dahle

Økologisk økonomi – et paradigmeskifte innen økonomisk teori og praksis
Ved Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved universitetet i Bodø

Transformasjon til et lavenergisamfunn: hindringer og behov for nytenkning
Ved Harold Wilhite UIO, Senter for Utvikling og Miljø

Lunsj

Vekst, lykke og penger: Scenarier for nye måter å forstå og bruke penger på i 2030
Ved Per Espen Stoknes, økopsykolog og scenarioforsker

Bygge og bo på naturens premisser – fremtidsbilder (og fremtiden er NÅ)
Ved Frederica Miller, sivilarkitekt og permakulturdesigner

En økonomi i takt med naturen
Ved Hans Kolstad, dr.philos. og filosof, INCEVIDA (Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier), Aalborg Universitet