Nav – Problemskaper eller problemløser?

bookmark

Manifest Frokost

fredag 2. november 2012, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Manifest Analyse

Inngang: Gratis

En advokat som ikke makter å følge saksgangen i sin egen Nav-sak. En ung jente som er for syk til å kreve hjelpen hun trenger for å bli frisk. Og en hørselshemmet som er i full jobb fordi hun fikk alt hun trengte til riktig tid. Med fem år som Nav-ansatt, erfaring fra psykiatrisk poliklinikk og doktorgrad om hørselshemmede har Katharine C. Williams sett Nav-systemet både fra inn- og utsiden. Hun kommer til Manifest Frokost for å fortelle om sine erfaringer med Nav på bakkenivå.

 

Etterpå blir det samtale og diskusjon: Hvorfor opplever noen at Nav bidrar til å forsterke problemer de heller burde løse? Og sitter problemet på Nav-kontoret eller på Stortinget?

 

Innlegg og diskusjon med:
Katharine C. Williams, psykologspesialist, doktorgradsstipendiat og forfatter av kronikken ”Nav gjør folk syke”
Hanne Nordhaug, leder i NTL Nav
Karin Andersen, nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, SV
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i Nav

Frokost serveres fra kl 07.45.

Meld deg på her innen 1. november.

Møtet blir også streamet direkte på nett. Link til streaming spres på twitter, facebook og manifestanalyse.no.