NAV-SkandalenIll.: Eila Rishovd

NAV-Skandalen

bookmark

Når rettsstaten svikter

torsdag 21. november 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Inngang: Gratis

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) gir juridisk bistand til brukergruppen som er rammet av skandalen vi nå står overfor. Vi taler trygdemottakernes sak og ønsker å diskutere hvordan det kan ha seg at Nav har praktisert regelverket feil siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Vi vil også belyse situasjonen fremover for de berørte og utveksle synspunkter om hvordan man kan få bedre rettssikkerhet i møte med det offentlige.

Respekterer ikke Norge EØS som rettsfelleskap? Har juristene for lite kunnskap og bevissthet om EØS? Har vi klassejuss i Norge? Hvem skal ansvarliggjøres når hele systemet svikter? Hvem har ansvar for å støtte mennesker i et tungt og uoversiktlig system?

JURK mener at rettshjelpsordningen ikke lenger oppfyller sitt formål da inntektsgrensen er for lav. Rettshjelptiltakene har også begrensede ressurser da vi stadig opplever kutt fra det offentlige samtidig som at vi ser et økende behov for juridisk bistand. I Nav-skandelen ser vi ytterste konsekvens av at rettsikkerheten til sårbare mennesker ikke ivaretas på en tilstrekkelig måte.

JURK inviterer til paneldebatt om rettssikkerhet på Litteraturhuset i Oslo.