Negativ Sosial Kontroll

bookmark

Hvis vi virkelig ønsker å stoppe negativ sosial kontroll, er det ikke på tide å snakke ærlig om selve problemet?

tirsdag 28. november 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Ex-Muslims of Norway

Inngang: Gratis

Ex-Muslims of Norway inviterer til et seminar om negativ sosial kontroll i Norge.

I de siste årene har flere modige stemmer stått fram og snakket om ukulturene som begrenser individenes grunnleggende friheter og deres menneskerettigheter.

Selv om problemstillingene og ukulturene ble varslet allerede for 20 år siden av stemmer som Jeanette, så har vi en stor økning av negativ sosial kontroll i dag her i Norge.

Siste årsrapporten fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse viser en generelt økning i alle typer saker. De har veiledet 597 enkeltsaker, noe som er en økning på 50 prosent sammenlignet med forrige årsrapport.

Dette er veldig bekymringsfullt og vi tror dette bare er toppen av isfjellet med tanke på alle de sakene som aldri blitt registrert.

Hvis vi virkelig ønsker å stoppe negativ sosial kontroll, er det ikke på tide å snakke ærlig om selve problemet?

Hva er “den negative sosial kontrollen” som vi egentlig snakker om?
Hvem som utfører negativ sosial kontroll, mot hvem og hvorfor?
Hvem er ofrene?
Er vi helt ærlige når vi snakker om ukulturene som har forbindelse med enkelte “minoriteter” eller religion?
Hva er kjernen i problemet?
Hvordan kan vi stoppe negativ sosial kontroll i Norge?

Paneldeltakere:

Abida Akhtar Nilsen: Forfatter, samfunnsdebattant

Hilde Langvann: Daglig leder i Hjelpekilden

Shurika Hansen: Samfunnsdebattant, aktivist

Ninrock Etnestad (Jeanette): Styremedlem i EX-MN, samfunnsdebattant, blogger