Nettroll

bookmark

Retten til anonymitet på nettet

tirsdag 22. mai 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Hvem har ansvar for det som publiseres på internett? Hvem bør kunne holdes ansvarlig for det som publiseres på internett, og bør vi ha et lovfestet redaktøransvar på internett? Er det behov for en ny «medieansvarslov» – og hva bør den inneholde? Panel med Jon Wessel-Aas, Anine Kierulf, Marie Simonsen og Arne Jensen.