NFHE conference

bookmark

Nordic model at times of crisis

onsdag 8. oktober 2014, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NIFU og NFHE-nettverket

Inngang: Billett

«Nordic Fields of Higher Education»-konferansen går over to dager, 8. og 9. oktober, og har fokus på sentrale temaer i nordisk høyere utdanning: rekrutteringsmønstre, overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning, frafall og studieprogresjon og organiseringen av høyere utdanning. Konferansen er på engelsk.