Nietzsche

bookmark

Lørdagsforedrag ved Trond Berg Eriksen

lørdag 26. mai 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Gud er død, hevdet den tyske filosofen og filologen Friedrich Nietzsche. Med en død Gud kan mennesket gjøre sine valg og leve i frihet. Uten å være underlagt forbud og påbud fra oven kan hele menneskets potensial realiseres, på jorden, uten at blikket hele tiden dras mot himmelen.

Nietzsches filosofi har imidlertid også mørkere sider, som blant annet førte til at nazistene gjorde ham til en av sine fremste filosofer. Her finnes en forakt for menneskelig svakhet og for moral basert på selvoppofrelse og medlidenhet. Mens mennesket som har klart å heve seg over den kristne moralen gjøres til ideal. Overmennesket.

Trond Berg Eriksen er professor i idéhistorie ved UiO og forteller om en sammensatt filosof i dette lørdagsforedraget som inngår i Litteraturhusets foredragsserie «Ex.phil. for voksne».