Noen dør 20 år for tidlig

Noen dør 20 år for tidlig

bookmark

Må vi akseptere det?

onsdag 8. mai 2019, kl. 16:30 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network

Inngang: Gratis med påmelding

«Mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Tjue år. Tar vi det egentlig innover oss? Jeg mener at dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt.»

Dette sa helseminister Bent Høie i sin sykehustale i januar i år. Det er ikke vanskelig å være enig med han. Denne store ulikheten er temaet for møtet som Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network arrangerer på Litteraturhuset i Oslo onsdag 8. mai. Må det virkelig være slik at noen får et så mye kortere liv? Vi må da kunne gjøre noe med dette.

Psykisk sykdom har med hjernen å gjøre, og fagfolk vil belyse tematikken. Vi har også med oss sentrale politikere og representant fra brukerne. Sammen vil vi drøfte hva vi kan gjøre for å gi mennesker med psykiske sykdommer et bedre liv.

Møtet er gratis og arrangeres med støtte fra legemiddelfirmaene Lundbeck, Janssen og Sunovion. Enkel bevertning serveres før møtet. Derfor er det påmelding. Meld deg på her.

Hjertelig velkommen.

 

Fullt program:

Møteleder: Martin Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet

Kl. 16.30:            Mat og mingling

Kl. 17.00:            Velkommen v/ Bjarte Reve, daglig leder i Nansen Neuroscience Network og Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet

Kl. 17.05:            Ulrik F. Malt, professor emeritus i psykiatri, leder av Norsk psykiatrisk forening

Hvorfor dør pasienter med schizofreni 15-20 år før andre?

Kl. 17.30:            Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Bedre helse for mennesker med psykisk sykdom:

Betydningen av pakkeforløp og somatisk oppfølging av pasientene

Kl. 18.00: Psykiatrien i dag – politiske satsinger for å bedre situasjonen

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap: Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse.    

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre: Regjeringens politikk innen psykisk helse.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: Pasientens perspektiv – hva tenker Rådet for psykisk helse om den politiske satsingen?

Kl. 18.30:            Psykiatrien i dag – paneldebatt

                          Alle innlederne på møtet deltar i paneldebatten.                

Kl. 19.00:            Avslutning.