NORDEM Election Forum 2015

bookmark

Om valgrelatert vold

fredag 5. juni 2015, kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: NORDEM, Norsk Senter for Menneskerettigheter ved UiO

Inngang: Gratis

NORDEM Election Forum ønsker å samle valgobservatører og andre med interesse for valg til et faglig forum som diskuterer trender, presenterer ny metode og utveksler erfaringer innenfor valg og valgobservasjon.

Valgrelatert vold er årets hovedtema. Forumet vil belyse forholdet mellom valg og vold, hvordan valgrelatert vold kan forebygges og hvordan internasjonale valgobservatører kan observere valgrelatert vold.

Innledere vil være internasjonale og nasjonale valgeksperter:
Hannah Roberts, EUs Deputy Chief Observer som ledet EUs valgobservatører i Nigeria, Michael Svetlik, visedirektør i IFES programs, International Foundation for Electoral Systems, samt valgekspert Mette Bakken, som gjennom NORDEM er sekondert til International IDEAs Afrika kontor i Addis Abeba.

Seminaret vil være todelt og man kan delta på en eller begge delene av forumet.

Andre del av seminaret vil fokusere på metodeutvikling. En felles metode for observasjon av valgrelatert vold er fortsatt under utvikling og her ønsker vi å trekke på våre observatørers solide erfaring for sammen å diskutere hva en slik metode bør inneholde. Resultatet av forumet vil bli delt med Utenriksdepartementet, EU, OSSE, The Carter Center og andre aktører i bransjen.

Det vil serveres lett lunsj fra kl 13.00, og forumet avsluttes med tapas og sosialt samvær.

Påmelding skjer på NORDEMs hjemmeside her og fristen for påmelding er 30. mai.

Endelig program vil bli lagt ut på denne siden.