Nordens dag: Nordisk ytringsfrihet i krisetidFoto: Mark Konig

Nordens dag: Nordisk ytringsfrihet i krisetid

bookmark

tirsdag 23. mars 2021, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Nordisk ministerråd

Inngang: Gratis, digitalt

Nordisk ytringsfrihet under pandemien. Er det grunn til bekymring?

Hvordan skal Norden sørge for en opplyst og fri debatt også under en trykkende pandemi?

Ytringsfrihet er en forutsetning for våre åpne og demokratiske samfunn i Norden. De nordiske landene ligger alltid i toppen på Reportere uten grensers årlige liste over pressefrihet i verden, og befolkningen får tilgang til fakta og beslutningsgrunnlag. De nordiske landene er kjent for sine åpne debatter og dialoger, også i kritikk av myndighetene.

Men koronapandemien har økt temperaturen i en allerede hard og hatefull tone i debattene. Det setter den demokratiske dialogen og ytringsfriheten under press. Falske nyheter og desinformasjon florerer på nett. I Sverige har en rekke trusler fått en barnelege til å slutte å forske på covid-19. Hva skjer med ytringsfriheten under en pandemi?

Hva kan gjøres, og hvor stort problem er dette for Norden og den offentlige samtalen? Ytringsfrihet er en nordisk grunnstein, hvordan beholder og utvikler vi den etter en pandemi?

DISKUSJON
• Kjersti Løken Stavrum, leder av Norsk PEN og Regjeringens ytringsfrihetskommisjon
• Lena Einhorn, forfatter, filmskaper og virolog.
• Marianne Neraal, politisk sjef for Facebook Norge
• Karolina Lång, Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)
• Bente Kalsnes, forsker på sosiale medier ved Høyskolen Kristiania og forfatter av boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen Damm Akademisk)»

Samtalen ledes av journalist Anne Håskoll-Haugen.

Arrangementet vil bli strømmet her.