Nordic Energy Technology Perspectives 2016

bookmark

Joint Norwegian launch of the Global and Nordic editions of Energy Technology Perspectives 2016

tirsdag 21. juni 2016, kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nordisk energiforskning

Inngang: Gratis

Møt ledende energieksperter for å høre hvordan det norske/nordiske energisystemet kan bidra til klimamålene. 

Lansering av: Nordic Energy Technology Perspectives 2016 – cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality og den globale Energy Technology Perspectives 2016. 

Hvordan kan Norge nå sine klimamål når vi samtidig forventer vekst i transport og fortsatt satsing på kraftkrevende industri? Hvor mye vind- og solenergi kan vi få i Norge? Hvilke karbon- og energipriser kan vi forvente oss i fremtiden? Hvordan passer utviklingen i de nordiske landene inn i forhold til den globale grønne omstillingen. Hva kan vi lære bort, og hva kan vi lære av andre land og regioner?

Å få til mer effektiv energibruk i byer med integrerte løsninger for bygninger og transportsektoren, samt integrering av en større andel av fornybar energi i elsystemet er to av de store utfordringene for Norden, ifølge scenariene i rapporten. Teknologiutviklingen går meget raskt, og det gir bedre muligheter for at nå klimamålene på en kostnadseffektiv måte. 

Program og påmelding her
 
NETP2016-rapporten