Nordisk kvinnebevegelse sett fra Sør

bookmark

Boklansering og debatt

onsdag 9. april 2008, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Inngang: Gratis

Hva er det som gjør at vi i Norden har kommet lengre enn mange andre land når det gjelder likestilling? Dette er et av mange spørsmål som stilles i boken Global Perspectives on Gender Equality: Reversing the Gaze, der bidragsytere og forskere fra det globale sør reflekterer over nordiske veier til større likestilling mellom kjønnene. 

Innledning ved Naila Kabeer: “Passion, Pragmatism and the Politics of Advocacy: The Nordic Experience through a ’Gender and Development’ Lens” 

Kommentarer ved:
Torild Skard/Norsk Kvinnesaksforening
Marit Kvamme/Kvinnefronten

Om innlederen:
Naila Kabeer er en av bokens tre redaktører. Hun er tilknyttet Institute of Development Studies, Sussex. Hun er sosialøkonom og arbeider primært med problemstillinger knyttet til fattigdom, kjønn og sosialpolitikk. Kabeer har også publisert bøkene Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought (Verso 1994) og The Power to Choose: Bangladeshi Women and Labour Market Decisions in London and Dhaka (Verso 2000), og er “collaborating researcher” for UNRISD (UN Research Institute for Social Development). 

Påmelding innen 7.april til gj@fokuskvinner.no

Les mer om boka her: http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t779748778~db=all