Nordisk mannskonferanse 2016 – Dag 2

bookmark

Hva skjer med våre fedre og sønner?

lørdag 19. november 2016, kl. 09:00

Sal: Kverneland

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Sentrale fagpersoner innen psykologi, psykiatri og pedagogikk belyser gutter, unge menns spesielle oppvekstsituasjon og utfordringer i Norge og Norden, med drøfting av årsak og virkning. Debattseminaret er åpent og er en del av Den nordiske mannskonferansen. Utdeling av Mannsprisen for 2016.

DAG 1: Fredag 18.11. på Litteraturhuset, møterom Nedjma (se eget program)

 

Dag 2: Lørdag 19.11 på Litteraturhuset, møterom Kverneland

HVA SKJER MED FEDRE OG SØNNER?

0900    Presentasjon fra de ulike Nordiske deltakerorganisasjonene og deres arbeid, utfordringer og evt. suksesser.

1000     Hvordan skal skolen klare å hente ut det beste i gutter og menn? v/høyskolelektor Thomas Nordal, HiH

1020    Er unge menn mer utsatt for vold enn før? v/ forsker Ole Kristian Hjemdal, NKVTS

1040    Kaffepause

1055    Er unge norske menn mindre egnet for verneplikt i forsvaret enn før? 

1115    Paneldebatt: Hva bør gjøres for å forebygge/styrke fedre og sønner i faresonen.           

1145    Utdeling av Mannsprisen 2016

1200     Lett lunsj

 

Konferansen fortsetter med et:

1245    Lukket møte for de Nordiske manns- og farsorganisasjoner:

Behov og strategi for nærmere samråd og samarbeid mellom de Nordiske manns- og farsorganisasjoner. Etablering av Nordisk nettverk for manns- og farsorganisasjoner?

 

1430 –  Takk for denne gang; Offisiell avslutning av konferansen.

 

Sosialt samvær på egnet sted i byen