Nordisk offentlighet

Nordisk offentlighet

bookmark

lørdag 16. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Klassekampen

Inngang: Gratis

De tre redaktørene Rune Lykkeberg, Åsa Linderborg og Mari Skurdal møtes for å diskutere likheter og forskjeller mellom Sverige, Danmark og Norge.

Eksisterer det en nordisk offentlighet over landegrensene og hva kjennetegner den?
Hvordan har media håndtert de nye høyreradikale strømningene i Norden?
Hva skiller strategien og veivalgene til de tre sosialdemokratiske partiene i Sverige, Danmark og Norge?

Arrangementet er i regi av Klassekampen-akademiet som støttes av Fritt Ord og Klassekampens venner.