Norge og NATO i 70 årUtenriksminister Halvard Lange undertegner Atlanterhavspakten den 4. april 1949. Foto: NATO

Norge og NATO i 70 år

bookmark

mandag 1. april 2019, kl. 17:00 til kl. 18:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NUPI og IFS

Inngang: Gratis med påmelding

Den 4. april 2019 er det 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet og NATO stiftet. I den anledning lanseres et spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal Politikk. Spesialnummeret er hverken et festskrift eller protestskift, men byr på analyser av problemstillinger som har preget samspillet mellom NATO og Norge i 70 år:

Hvordan har Norge som småstat forholdt seg til NATO? Hva har Norge bidratt med, og hva har Norge fått igjen? Hvor bærer det hen?

Under seminaret hører vi fra bidragsytere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og får siste nytt fra den praktiske politikkutformingen.

Program
1700-1715 Introduksjon: Gjennomgangstema i NATOs historie og aktuelle
utfordringer. Johannes G. Rø, gjesteredaktør fra IFS

1715-1745 Panelinnspill: Ett spørsmål til besvær til hver:
Rolf Tamnes
Nina Græger
Paal Sigurd Hilde
Ida Maria Oma
Helge Danielsen
Karsten Friis

1745-1800 Det tidløse møter det presserende: Norsk sikkerhetspolitikk i en
brytningstid. Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, i samtale med Johannes G. Rø.

1800-1830 Spørsmål og diskusjon
Spesialnummeret og seminaret er organisert innenfor rammene av IFS’ forskningsprogram Security in Northern Europe (SNE).

Seminaret er åpent for alle.

 

Arrangementet streames her.