Norge, Russland og nordområdene 1

Norge, Russland og nordområdene

bookmark

Relasjoner gjennom århundrer

lørdag 8. desember 2018, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Inngang: Gratis

Vi lever i en tid med spenning mellom Russland og Europa, og også Norges forhold til vårt naboland i nord nedfrosset på sentralt politisk nivå. Noen snakker om en ny kald krig mellom øst og vest. Kontaktene innenfor kultur, vitenskap og utdanning har imidlertid i liten grad blitt rammet. På noen felter har de faktisk blitt styrket de siste årene, spesielt i nordområdene, der Norge har sin 196 km lange grense mot Russland. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, som i 2018 fyller 50 år, har vært særlig aktiv i utbyggingen av forbindelsene over grensene i nord etter oppløsningen av Sovjetunionen. Allerede for 25 år siden ble det etablert et tett samarbeid med det største universitetet i Nord-Russland, Det nordlige (arktiske) føderale universitet i Arkhangelsk, innenfor forskning og utdanning.

Seminaret den 8. desember vil dreie seg om dette samarbeidet og vise bredden i den forskningen som foregår ved UIT Norges arktiske universitet innenfor humanistiske fag og samfunnsfag. Fremstående spesialister vil ta for seg sentrale temaer i de norsk-russiske relasjonene i nord: den felles grensen, handel og økonomiske relasjoner, konsulatvesenet og diplomatiets rolle, kontakter i krig og fred, samisk samarbeid over grensene, forskningssamarbeid innenfor polarforskning med vekt på Nansen og Amundsens kontakter med russiske polarforskere, men også russisk innvandring til Nord-Norge og utveksling av studenter i nord etter Sovjetunionens sammenbrudd.

 

Program:

13.00-13.15: Åpning av seminaret  

– Ann Therese Lotherington, prodekan av forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UIT – Norges arktiske universitet

 

– Konstantin S. Zaikov, prorektor for internasjonale relasjoner, Det nordlige (arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk, Russland (på engelsk)

 

13.15-13.30: Einar Niemi, prof. emeritus, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT – Norges arktiske universitet 

Blant folk i Varanger: Holdninger til Russland i fortid og nåtid

 

13.30-13.45: Kari Aga Myklebust, prof., Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT – Norges arktiske universitet 

Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og det russiske Arktis: 1890-1930

 

13.45-13.55: Jens Petter Nielsen, prof., Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT – Norges arktiske universitet

Om boka «Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917», Oslo, Pax Forlag 2014, (russisk utgave “Sblizjenie: Norvegija i Rossija v 1814-1917 godakh” (Moskva 2017). Del 1 av det norsk-russiske historieprosjektet “Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814-2015”

 

13.55-14.05: Sven G. Holtsmark, prof., Institutt for forsvarsstudier, Oslo

Om boka «Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014», Oslo, Pax Forlag AS, 2015. Del 2 av det norsk-russiske historieprosjektet “Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814-2015”

 

14.05-14.25 – Pause

 

14.25-14.40: Randi Rønning Balsvik, prof. emeritus, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT – Norges arktiske universitet 

Partisanene i Finnmark under andre verdenskrig – motstand uten ære

 

14.40-14.55: Marianne Neerland Soleim, Dr. art., førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UIT – Norges arktiske universitet

Krigen i nord – krigshverdag, sovjetiske krigsfanger og nordmenns minner

 

14.55-15.10: Erik Egeberg, prof. emeritus, Institutt for språk og kultur, UIT – Norges arktiske universitet

Resepsjonen av Knut Hamsuns litteratur i Russland

 

15.10-15.20 – Pause

 

15.20-15.35: Victoria V. Tevlina, prof., Dr. i historiske vitenskaper, Barentsinstituttet, UIT – Norges arktiske universitet; prof., Det nordlige (arktiske) føderale universitet     

Norsk forpost i øst i to hundre år: Det norske generalkonsulat i Arkhangelsk (på engelsk)

 

15.35-15.50: Konstantin S. Zaikov, PhD, prorektor for internasjonale relasjoner, Det nordlige (arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk 

Den russisk-norske grensetraktaten av 1826: En urettferdig grenseoppgang? (på engelsk)

 

15.50-16.00: Ann Therese Lotherington, prof., prodekan av forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UIT – Norges arktiske universitet   

Grenseløs kjærlighet. Russisk kvinneinnvandring på 2000-tallet

 

16.00-16.20: Spørsmål og diskusjon  

 

Ordstyrer: Marianne Neerland Soleim