Norges deltakelse i fredsbevarende operasjoner – kan vi gjøre mer?

bookmark

Med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

torsdag 22. mai 2008, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Oslo arbeidersamfunn og Internasjonalt Forum

Inngang: Gratis

Norge har deltatt aktivt i FNs fredsbevarende operasjoner helt siden UNEF-styrken i 1956. Det har aldri vært flere FN-ledede operasjoner enn i dag. Samtidig er det i første rekke ikke-vestlige land som har stilt opp for FN de siste årene. Deltakelsen fra de ”tradisjonelle” bidragsyterne, herunder de nordiske, har vært lavere enn FN har ønsket. De landene som bidrar mest til å sende styrker i FNs regi, er asiatiske, latin-amerikanske og afrikanske land.
         
Er det slik at Norge og andre vestlige land betaler seg ut av ”forpliktelser” eller er det slik at vi rett og slett ikke har kapasitet, det vil si ikke har nok mannskap til å klare det? 

               
For mer informasjon, kontakt Anne Cathrine Berger tlf: 41 47 40 87