Norges dobbeltrolle i BrasilFoto: Carlos Penteados

Norges dobbeltrolle i Brasil

bookmark

Saklig søndag ved Torkjell Leira

søndag 15. mars 2020, kl. 13:00 til kl. 14:00 – Avlyst

Litteraturhuset følger helsemyndighetenes råd angående arrangementsavvikling på grunn av coronaviruset, og avlyser derfor foredraget med Torkjell Leira.

Sal: Skram

Arrangør: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Problemet med avskoging i Amazonas har vært på den internasjonale dagsorden i årtier. Alt fra småbønder til store selskaper hogger ned regnskog i Brasil, for å selge tømmer, drive jordbruk og kjøttproduksjon og ta ut metaller, mineraler og olje. Dagens høyrepopulistiske president har ikke gjort utsiktene lysere. Norge, derimot, har bidratt med milliarder av kroner til vern av regnskogen. Men, ifølge Torkjell Leiras nye bok Kampen om regnskogen, bruker norske selskaper mer penger på det som bidrar til ødeleggelse av regnskogen, enn det som verner den. Hva er Norges egentlige rolle i Brasil?