Norges fremtidige tilknytning til EU-forskningen: strategiske vurderinger og veivalg

bookmark

Seminar

mandag 26. mars 2012, kl. 14:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Kunnskapsdepartementet

Inngang: Gratis

Kunnskapsdepartementet inviterer med dette til et seminar 26. mars der rapporten ”Norway’s affiliation with European Research Programmes” blir lagt fram og debattert.
Norge har siden EØS-avtalen deltatt fullt ut i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologi, for tiden gjelder det deltakelse i 7. rammeprogram (2007-2013). EU er nå i full gang med å planlegge et nytt rammeprogram fra 2014, ”Horizon 2020”. Ved overgang til nytt rammeprogram må Norge ta selvstendig stilling til deltakelse i dette. Rammeprogrammene har gjennom årene utviklet seg til å bli svært omfattende og representerer en stor satsing fra norsk side. For å ha et godt grunnlag for en beslutning om deltakelse ønsket Kunnskapsdepartementet å få utredet hvilke samarbeidsformer som fins for den videre involveringen.
Etter en begrenset konkurranse vant konsulentselskapet Technopolis Ltd. oppdraget for en uavhengig utredning av Norges tenkelige tilknytningsformer til EUs rammeprogrammer for forskning. Rapporten vil bli overlevert til forskningsminister Tora Aasland og presentert. Vi inviterer til en spennende diskusjon på bakgrunn av rapportens funn og anbefalinger.

Program:
Kaffe og frukt – kl. 14.30-15.00
Kl 1500 Tilknytningsformer til EUs rammeprogrammer
1. Overlevering av utredningsrapporten til statsråden
2. Presentasjon av rapporten, Patries Boekholt, Technopolis Ltd
3. Kommentar – Arvid Hallén, adm. dir. Forskningsrådet
4. Kommentar – Tore Li, seniorrådgiver NHO
5. Kort diskusjon
Kl 1600: Muligheter i og utfordringer med EUs forskning – innlegg fra sektorrepresentanter
6. Helseforetakene – Erlend Smeland, Forskningsdirektør ved Oslo universitetssykehus
7. Instituttsektoren – Lars Holden, adm. dir. Norsk Regnesentral
8. Universitets- og høgskolesektoren – Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder ARENA-UiO
9. Næringslivet – Dagfinn Myhre, leder for Research Agenda, Telenor
10. Diskusjon og avslutning
Ordstyrer: Departementsråd Trond Fevolden

Påmelding innen torsdag 22. mars til: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?r=3877392F717630764258736B36647A4C73346E5278564B7A62676F6D65692F6D707042693132546D684842735768673D