Norges innsats for bærekraftsmålene

Norges innsats for bærekraftsmålene

bookmark

onsdag 21. oktober 2020, kl. 09:30 til kl. 11:00

Sal: Nedjma og Digitalt

Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis med påmelding

Norge og verden skal nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. For å få til det må vi ta tak i de store utfordringene Norge har på hjemmebane. Tida vi har for å stoppe klimaendringene (mål 13) er i ferd med å løpe ut. Norge sliter med å kutte nok i klimagassutslippene, samtidig som vi har store utfordringer når det kommer til ansvarlig produksjon og forbruk (mål 12).

Hva er Norges viktigste utfordringer i arbeidet for å nå bærekraftsmålene? Hvilke dilemmaer står vi ovenfor? Hvilke politiske prioriteringer og konkrete tiltak må til? Dette blir temaene for en panelsamtale med bærekraftsminister Nikolai Astrup og aktører fra sivilsamfunn, næringsliv og akademia. Samtalen ledes av skuespiller og handlingsplanentusiast Iselin Shumba!

Vi vil også dele hovedfunnene fra en fersk rapport som peker på viktige erfaringer fra arbeidet med nasjonale handlingsplaner for bærekraftsmålene i andre land.

Norges innsats for bærekraftsmålene er viktig – vi har et globalt ansvar for å bidra mest og best mulig. Men fram til nå har vi manglet en overordnet plan for hvordan vi skal jobbe med dette. Nå skal endelig planen komme, og vi vil at den skal endre Norge!

Arrangementet strømmes live, men det er også et begrenset antall plasser i salen. Mot slutten av panelsamtalen vil det bli mulig å komme med kommentarer eller spørsmål. Vi håper du vil bli med enten fysisk eller digitalt!