Norges nasjonale minoriteter - og deres skjebne i Norge

Norges nasjonale minoriteter – og deres skjebne i Norge

bookmark

lørdag 6. november 2021, kl. 13:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Kven Østlandet

Inngang: Inngangsbillett: 200 kr, betales i døren. Kontant eller Vipps

Norges 5 nasjonale minoriteter, skogfinner, romani (taterne), rom (sigøynerne), jøder og kvener – med flere hundre års tilhørighet til Norge, er i dag å regne som glemte folkegrupper, som opplever å ha kommet i skvis mellom urfolk og innvandrere. Den offentlige usynliggjøring tilslører deres plass i norsk historie hvorav flere av de har hatt stor betydning for oppbyggingen av Norge.

Kommunaldepartementet bestilte rapport fra Telemarks-forskning (i forbindelse med departementets utarbeidelse av stortingsmelding nr 12 om de nasjonale minoritetene) som ble fullført og levert oppdragsgiver i 2019, men offentliggjort i 2020.

Rapportens navn:

«KULTURELL BERIKELSE  – POLITISK BESVÆR» – gjennomgang av politikken overfor de nasjonale minoriteter 2000 – 2019

som for det meste slaktet den politikk – eller manglende sådan –  som har blitt ført –- på de fleste områder- overfor disse minoritetene.

 

Hoved-innleder til debatt:

Historiker Trond Gabrielsen:

Hvordan staten forskjellsbehandler nasjonale minoriteter – om kvener og samer

Innlegg ved Rune Bjerkli, Kvenfinsk riksforbund om: Strukturell forskjellsbehandling

Innlegg ved Ivar Dervo, Kven Østlandet

Innlegg ved Wenche Blomberg, Skogfinneforeningen

Lillian Støen, Taternes landsforbund: Presentasjon av egen og Rune Bjerklis resyme av Telemarksforskningens rapport – med kommentarer og kritikk.

Musikkinnslag ved Elias Akselsen som fremfører tradisjonelle tater sanger

Panel fra: Taterne/romani, rom/sigøynerne, skogfinnene, kvenene og jødene

Debatt

Invitasjon sendt også til Kommunal-departementets minoritetsavdeling til

statsekretær for samer og nasjonale minoriteter, Nancy Charlotte Porsanger Anti og kommunalminister Bjørn Arild Gram

 

Gratis kaffe og snacks.