Norges og NATOs sikkerhetsutfordringerPhoto: Rainer Jensen, EPA/NTB Scanpix

Norges og NATOs sikkerhetsutfordringer

bookmark

Er militær kapasitetsbygging svaret i sårbare stater?

onsdag 5. desember 2018, kl. 09:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: PRIO

Inngang: Gratis

NATOs militære fokus er endret I retning av å bekjempe sikkerhetstrusler og fremme stabilisering i land og områder som Afghanistan, Irak, Syria og Sahel. Norges oppfølging av dette innebærer at våre militære engasjementer i stigende grad er rettet mot kapasitetsbygging og programmer for sikkerhetsassistanse.

Men hvordan virker disse programmene? Og er de effektive? Stort sett fokuserer man på USA og Storbritannia når militær kapasitetsbygging diskuteres, og man vet lite om hvor effektive bidragene fra små europeiske stater som Norge er. Det er også lite offentlig debatt om dette. Foreløpig viser evalueringer at man oppnår raske resultater på taktisk nivå, mens de mer langsiktige strategiske resultatene ennå ikke er tilstrekkelig undersøkt.

I dette seminaret vil fagfolk fra Norge og utenfra presentere ny forskning om militær kapasitetsbygging. Vi vil diskutere Norges rolle som bidragsyter til slike programmer. Viktige spørsmål i diskusjonen er:

  • Hva slags sikkerhetsutfordringer kan dra nytte av militær kapasitetsbygging?
  • Hvordan kan Norge bruke militær kapasitetsbygging som utenrikspolitisk verktøy?

​Program

Velkommen: Henrik Urdal: Direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO)

 

Deltakere:

Michael Miklaucic: Senior Fellow og redaktør for PRISM, the Journal of Complex Operations ved National Defense University i Washington, D.C.  Miklaucic er forfatter og redaktør for mange artikler og bøker, bl.a. Monopoly of Force: the Nexus of DDR and SSR og Effective, Legitimate, Secure: Insights for Defense Institution Building.

Ruth Hanau Santini: Assistant Professor i Politics and International Relations ved Università Orientale i Napoli, Italia. Hun er også tilknyttet the Middle East, Central Asia and Caucasus Institute ved University of St. Andrews, Skottland. Hun har nylig utgitt “Security Assistance in a Post-interventionist Era: The Impact on Limited Statehood in Lebanon and Tunisia” (med Simone Tholens) og boken Limited Statehood in post-revolutionary Tunisia. Citizenship, economy and security.

Emily Knowles: Direktør for Remote Warfare Programme, Oxford Research Group. Knowles publiserer og uttaler seg jevnlig om endringer I militære engasjement. Hun forsker på hvordan rollen til britiske spesialstyrker er i endring, assistance til sikkerhetsstyrker, bruk av partnerstyrker i kamp, og de militære, juridiske og politiske implikasjonene av «light-footprint remote warfare».

Kristian Berg Harpviken: Research Professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Harpviken har utgitt Social Networks and Migration in Afghanistan og A Rock Between Hard Places: Afghanistan as an Arena for Regional Insecurity (med Shahrbanou Tadjbakhsh).

 

Ordstyrer: Øystein H. Rolandsen: Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO). Rolandsen leder to forskningsprosjekter om militær kapasitetsbygging: SFAssist og The Impact of Military Aid on Conflict Resolution, Prevention and Stability in the Sahel and Horn of Africa.

Dette seminaret er finansiert ved hjelp av seksjon for fred og forsoning I Utenriksdepartementet og  NORGLOBAL2-programmet til Norges forskningsråd.